AKTUALNOŚCI
 powrót 

Stop dopalaczom! - gdzie szuka? pomocy?

pokaż więcej

Pó?kolonie 2015 - ju? od poniedzia?ku!


Rodzicu, wszystkie informacje znajdziesz na stronie UM Imielin: http://www.imielin.pl/pl/265/2074/wakacje-w-miescie-215.html a fotorelacje z ka?dego dnia wakacji b?d? zamieszczane na: http://www.facebook.com/spimielin
pokaż więcej

?wietne statystyki na naszej stronie i Facebooku


Nasza strona: http://www.sp.imielin.com.pl odnotowywa?a w minionym roku szkolnym od 700 do nawet 3000 odwiedzin dziennie! Szczególnie ch?tnie zagl?dacie do nas w poniedzia?ki. Lubicie zajrze? przed wa?nymi uroczysto?ciami i po nich - w poszukiwaniu fotorelacji. Najwi?cej ods?on strony mia?o miejsce "w okolicach" pasowania na ucznia i "Zielonej Szko?y".

Na prze?omie czerwca i lipca pad? natomiast rekord zasi?gu posta na Facebooku (polub nas! www.facebook.com/spimielin) - pierwszy raz przekroczyli?my 4000! Zerknijcie na printscreeny panelu administratora.

Dzi?kujemy, ?e jeste?cie z nami realnie i wirtualnie oraz na bie??co ?ledzicie nasze bujne szkolne ?yciewink 
pokaż więcej

Letni przegl?d szkolnych filmów


W sezonie ogórkowym serdecznie zapraszamy na letni przegl?d filmów zwi?zanych z nasz? szko??:Lip dub (teledysk promocyjny szko?y): https://www.youtube.com/watch?v=LFypd1YCh1A

"Imielin - tak to widz?" teledysk i film z udzia?em naszych uczniów/uczennic: https://www.youtube.com/watch?v=lISJVgl9yAk

https://www.youtube.com/watch?v=1tpFCBnvjbA

"Happy" Pharrella Williamsa w wykonaniu VI "a" z 2014: https://www.youtube.com/watch?v=bjRXWZ40iY0

Zako?czenie szko?y przez klasy VI w 2014: https://www.youtube.com/watch?v=1fGq6fkEBVY

Nasza szko?a "z góry": https://www.youtube.com/watch?v=QreNHL3-6hM

"Spacer po szkole" - pasowanie 2014: https://www.youtube.com/watch?v=fWaLVaqbdZo

"Koralinki" 2014: https://www.youtube.com/watch?v=z6RKocSiqSw

Kol?dowanie: https://www.youtube.com/watch?v=L_UjmWuAZGw https://www.youtube.com/watch?v=5sfrMKkaudM https://www.youtube.com/watch?v=9EBw2OrA6sk https://www.youtube.com/watch?v=1p2oop8zhj0 

Jase?ka 2014: https://www.youtube.com/watch?v=DBXQ2VnnhDo

"Opowie?? wigilijna" wg IV "d": https://www.youtube.com/watch?v=TRIXpqVv6E0

Koncert Gwiazdkowy 2015: https://www.youtube.com/watch?v=tPLt_suiZqM

III Powiatowy Konkurs Gwary ?l?skiej (migawka pokonkursowa): https://www.youtube.com/watch?v=hjsxrvuOkuQ

"Big Hero 26" (teledysk po?wi?cony klasie VI "a": https://www.youtube.com/watch?v=jOFXPPC0HbQ

Akademia po?egnalna klas VI z 2015: https://www.youtube.com/watch?v=jQxpN_rxOXo

Ba?niowe przedstawienie IV "d": https://www.youtube.com/watch?v=XLfUEiXBvBw 
pokaż więcej

Po?egnania, po?egnania...


Najpierw po?egnali si? z nami szóstoklasi?ci (widzia?e? ju? filmik z akademii?): https://www.youtube.com/watch?v=jQxpN_rxOXo&feature=youtu.be, a potem... 

Od nowego roku na szkolnych korytarzach nie spotkamy ju? ksi?dza Piotra Lewandowskiego, który wraz ze zmian? parafii przechodzi do innej placówki. Lekcji nie poprowadzi Pani Krystyna Bilat, która po kilkudziesi?ciu latach pracy w zawodzie nauczyciela przechodzi na zas?u?on? emerytur?. Ze stanowiskami dyrektora i wicedyrektora ?egnaj? si? Panie: Gabriela Szolczewska i Marta Poprawska-Rak. 

Wszystkim naszym nauczycielom ?yczymy powodzenia i kolejnych sukcesów. Dzi?kujemy za Wasz? przyk?adn? prac?, wspólne lata i serdeczno??.
pokaż więcej

Wakacje w Mie?cie 2015

pokaż więcej

Komunikat sanitarny przed wakacjami - zwalczanie i zapobieganie wszawicy


Prosimy o zapoznanie si? ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i m?odzie?y: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/zdrowie-ucznia/stanowiska/stanowisko-departamentu-matki-i-dziecka-w-ministerstwie-zdrowia-w-sprawie-zapobiegania-i-zwalczania-wszawicy-u-dzieci-i-mlodziezy

Za: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka 
pokaż więcej

Rok szkolny 2015/2016 - zebranie klas I i IV


Szanowni Pa?stwo,

informujemy, ?e zebranie rodziców uczniów klas I i IV odb?dzie si? dn. 2 wrze?nia 2015r. o godzinie 18:00. Zebrania pozosta?ych klas planowane s? na 8 wrze?nia. 
pokaż więcej

Nasi mali poeci - fotorelacja z fina?u konkursu


25 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Imielinie odby?o si? podsumowanie V Czerwcowego Konkursu Poetyckiego dla Najm?odszych, który zorganizowa?o Stowarzyszenie M?odzi Aktywni. Wielu laureatów to uczniowie i uczennice naszej szko?y! Cieszymy si? i gratulujemy Wam pierwszej publikacji!

MIEJSCE I - Marta Stolorz, MIEJSCE II - Anna Chrobok, MIEJSCE III - Anna Kurek i Hanna Poprawska.

WYRÓ?NIENIE I STOPNIA: Patrycja Weidemman, Natalia Jagielska, Dominika Górecka.

WYRÓ?NIEENIE II STOPNIA: Wiktoria Kosma, Olivier Kuc,

WYRÓ?NIENIE III STOPNIA: Karolina Majcherek, Wojciech Piegrzyk, Martyna Ryszka. 
pokaż więcej

Zako?czenie roku szkolnego 2014/2015 - fotorelacja, cz. 1


26 czerwca odby?o si? zako?czenie roku szkolnego 2014/2015. Podczas uroczystego apelu pani dyrektor, Gabriela Szolczewska, wr?czy?a klasom IV - V ?wiadectwa z wyró?nieniem i nagrody ksi??kowe za osi?gni?cia w nauce oraz prac? na rzecz szko?y. Apel klas m?odszych poprowadzi?a pani wicedyrektor, Marta Poprawska-Rak. Wszystkim uczniom/uczennicom przypomniano o zasadach bezpiecze?stwa, zw?aszcza nad wod? (ponownie zapraszamy do lektury listu MEN: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/bezpieczne-wakacje-nad-woda-list-minister-edukacji-do-dyrektorow-szkol.html). 

Po cz??ci oficjalnej nast?pi?y klasowe spotkania z wychowawcami. Nie zabrak?o podzi?kowa?, mi?ych s?ów i ?ycze? udanych wakacji. W progi naszej podstawówki zawitali równie? gimnazjali?ci, którym serdecznie dzi?kujemy za pami?? i mi?e odwiedziny! Cieszymy si?, ?e pomimo up?ywu lat ci?gle pami?tacie o swoich nauczycielach i wychowawcach! 

Spo?eczno?? uczniowska serdecznie dzi?kuje za radosny, twórczy i bezpieczny rok szkolny Dyrekcji szko?y, Gronu Pedagogicznemu oraz Radzie Rodziców. 
pokaż więcej


Szkoła
Kontakt
Nauczyciele
Media społecznościowe
Facebook
Istotne linki
iUczniowie
Sześciolatki w szkole
copyright : Szkoła Podstawowa w Imielinie
design : AStudio