AKTUALNOŚCI
 powrót 

Zapraszamy dzieci z klas I - VI do udziału w powiatowym konkursie poetyckim!


REGULAMIN CZERWCOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO DLA NAJMŁODSZYCHORGANIZATORZY KONKURSU:

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń

oraz

Biblioteka Miejska w Imielinie

ul. Imielińska 92, 41-407 Imielin

Szczegółowe informacje o konkursie: 510-861-499

CELE KONKURSU:

- rozwijanie pasji literackich najmłodszych mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego,

- propagowanie wśród najmłodszych twórczości poetyckiej jako ćwiczenia uwrażliwiającego na rzeczywistość.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI) powiatu bieruńsko-lędzińskiego,

- każda osoba może złożyć zestaw składający się maksymalnie z trzech utworów, nienagradzanych w innych konkursach,

- o podziale na kategorie wiekowe zadecydują organizatorzy w zależności od ilości wierszy biorących udział w konkursie,

- wiersze z zestawu powinny być autorstwa uczestników konkursu,

- do zestawu należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, szkoła, klasa),

- organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac,

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów.

DOSTARCZENIE UTWORÓW:

- organizatorzy umożliwiają dostarczenie wierszy na dwa sposoby:

1) pocztą elektroniczną: e-mail: s.mlodzi.aktywni@gmail.com (w tytule maila: KONKURS)

2) pocztą tradycyjną: adres korespondencyjny: Miejskie Centrum Kultury, ul. Imielińska 92, 41-407 Imielin (z dopiskiem KONKURS).

TERMINY:

- ostateczny termin nadsyłania prac to 12 czerwca 2015 r. (w przypadku poczty tradycyjnej obowiązuje data stempla pocztowego),

- wyniki konkursu ogłoszone zostaną 19 czerwca 2015r.; w ostatnim tygodniu nauki szkolnej zaprosimy laureatów na popołudniowe spotkanie podsumowujące do Biblioteki Miejskiej w Imielinie.

NAGRODY:

- zwycięskie utwory zostaną opublikowane w czerwcowym numerze „Gazety Lokalnej”,

- pamiątkowa publikacja,

- nagrody rzeczowe.
pokaż więcej

Praca w klasie II a jest OK

Dzisiaj odbyła się kolejna lekcja otwarta. Tym razem II a pokazała w jaki sposób można wykonać serce dla swojej mamy. Zajęcia przeprowadziła p. Katarzyna Kokoszczyk, która zaprezentowała w praktyce ideę oceniania kształtującego.


 pokaż więcej

Uwaga! Ważny komunikat nt. legitymacji szkolnych!


Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzupełnienia legitymacji szkolnych numerami PESEL, zwracamy się z prośbą o dopilnowanie, aby Państwa dziecko jak najszybciej przekazało Wychowawcy/Wychowawczyni swój dokument. 

Legitymacja bez wpisanego numeru PESEL nie uprawnia do ulgowych przejazdów!
pokaż więcej

AIESEC Global Citizen Schools Kid-Speak - fotorelacja


Kolejna odsłona miedzynarodowego projektu AIESEC Global Citizen Schools Kid-Speak: tym razem odwiedzily nas dwie Chinki i przybliżają nam kulturę swojego kraju:)
pokaż więcej

Dzień Otwarty w Gimnazjum - fotorelacja

pokaż więcej

Konsultacje i zebrania - zapraszamy


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolne zebrania i konsultacje, które odędą się w dn. 19.05.2015 r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 19:00 (godzinę spotkania ustala wychowawca). Informacja o salach - przy wejściu do szkoły. Do miłego zobaczenia:)
pokaż więcej

„Bezpieczna droga do szkoły” według klasy I "a"


Uczniowie klasy I "a" naszej szkoły zajęli drugie miejsce oraz dwa wyróżnienia w II Regionalnym  Konkursie Plastycznym  „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanym  przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Bernarda Świerczyny w Mysłowicach , Urząd Miasta Mysłowice i Komendę Miejską Policji w Mysłowicach.

II miejsce zajął Antoni Wacławowicz, a wyróżnienia zdobyły: Alicja Boba i Aleksandra Wojtowicz. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 maja na festynie z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na mysłowickim rynku. Oprócz wielu drobnych nagród laureat II miejsca otrzymał ładny kask rowerowy. W konkurs zaangażowała się cała klasa I "a", która swoje prace wykonywała na lekcji plastyki pod kierunkiem pani Iwony Mikundy.
pokaż więcej

V Regionalny Konkurs Wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej


Uczniowie klasy I "a" zajęli I i II miejsce w V Regionalnym Konkursie Wiedzy o Śląsku, Polsce i Unii Europejskiej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 w Mysłowicach.

Był to regionalny konkurs plastyczny pod hasłem: „Polska i Polacy w Unii Europejskiej”.  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8 maja br. Do konkursu plastycznego przygotowywała się cała klasa I "a" na lekcjach plastyki. Dzieci motywowała pani Iwona Mikunda. Najciekawsze  prace zostały wysłane na regionalny konkurs.

Udało się!  I miejsce zajął Jakub Łytko, a II miejsca : Oliwia komar i Aleksandra Wojtowicz. Organizatorzy konkursu stwierdzili, że wszystkie prace naszych pierwszaków wykonane były na bardzo wysokim poziomie i warte były najwyższych nagród.
pokaż więcej

Ocenianie kształtujące jest OK! - lekcja otwarta w klasie VI "b"


W piątek, 15 maja, odbyła się lekcja otwarta języka polskiego w klasie VI "b" (T: "Jesteśmy poetami - utrwalamy wiadomości o środkach stylistycznych"). Zajęcia przeprowadziła p. Ewelina Rozmus; obserwatorami byli nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz trenerki oświatowe. Celem tej nietypowej lekcji było zaprezentowanie w praktyce, na czym polega metoda pracy z uczniem nazywana ocenianiem kształtującym*.


Uczniowie i uczennice klasy VI "b" - pomimo nietypowych warunków, w jakich odbywała się lekcja - bez trudu poradzili sobie z niełatwym tematem. Współpracując w grupach i pomagając sobie wzajemnie, bez większych trudności uporali się z wyszukaniem w wierszach: epitetów, porównań, uosobień, ożywień i metafor. Niestremowani obecnością obserwatorów korzystali z poznanych metod pracy, m.in. tzw. świateł drogowych, dzięki którym sygnalizowali stopień zrozumienia czy wykonania danego ćwiczenia. Świetnie poradziła sobie również prowadząca zajęcia, p. Ewelina Rozmus, która z wielką swobodą i uśmiechem "robiła swoje"; bo przecież niezależnie od sytuacji celem każdej lekcji jest "wyposażenie" ucznia w nowe wiadomości i umiejętności. 


Obowiązek stosowania "kształtującego oceniania" zacznie obowiązywać w polskich szkołach od września 2015. W naszej szkole od dawna jednak stosujemy elementy tej praktycznej i przyjaznej dla dziecka metody pracy.


*Ocenianie kształtujące (OK) to na nowo odkryty (bo niegdyś już funkcjonujący) sposób oceniania ucznia. Jego podstawowe założenia są klarowne; nauczyciel stosujący tę metodę:  


- Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia,

- Stosuje efektywną informację zwrotną,

- Rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej,

- Buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami,

- Potrafi formułować pytania kluczowe,

- Potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję,

- Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.


(na podst. ceo.org.pl) pokaż więcej

Warsztaty "Skarby średniowiecza" z udziałem klasy VI "a"


15 maja br. w Bibliotece Miejskiej w Imielinie odbyły się warsztaty "Skarby średniowiecza". Uczestniczyli w nich uczniowie i uczennice z klasy VI "a". Warsztaty składały się z 2 części - plastycznej i teatralnej. Podczas pierwszego etapu przygotowane zostały kostiumy: księżniczki, króla, giermka, rycerza, maga i czarownicy. W części drugiej uczniowie odgrywali improwizowane scenki, nawiązujące do średniowiecznej literatury. Zabawa była rewelacyjna, a kreatywność VI "a" uwidoczniła się m.in. w fantastycznie zaprojektowanych kostiumach. 

Zajęcia odbyły się w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
pokaż więcej


Szkoła
Kontakt
Nauczyciele
Media społecznościowe
Facebook
Istotne linki
iUczniowie
Sześciolatki w szkole
copyright : Szkoła Podstawowa w Imielinie
design : AStudio