sp_imielin_srodek
AKTUALNOŚCI
Dzień Otwarty Szkoły 2015 - fotorelacja 1

:.więcej

Dzień Otwarty Szkoły 2015 - fotorelacja 2

:.więcej

Dzień Otwarty Szkoły 2015 - fotorelacja 3

:.więcej

Dzień Otwarty Szkoły 2015 - fotorelacja 4

:.więcej

Dzień Otwarty Szkoły 2015 - fotorelacja 5

:.więcej

Koncert Gwiazdkowy 2015 - fotorelacja nr 1

:.więcej

Koncert Gwiazdkowy 2015 - fotorelacja nr 2

:.więcej

Koncert Gwiazdkowy 2015 - fotorelacja nr 3

:.więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym poradnictwa oraz organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Radosna szkoła, to program rządowy który stanowi ważną część zmian w polskiej edukacji. Jego celem jest edukacja bardziej skuteczna, przyjazna i nowoczesna. W ramach programu nasza szkoła pozyskała środki finansowe w wysokości 18.000 zł. Zostały one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, których celem jest wspomaganie w rozwoju motoryki dużej i małej naszych uczniów.


Szkoła
Kontakt
Nauczyciele
Media społecznościowe
Facebook
Istotne linki
iUczniowie
Sześciolatki w szkole
copyright : Szkoła Podstawowa w Imielinie
design : AStudio