sp_imielin_srodek
AKTUALNOŚCI
Karty rowerowe ju? do odbioru

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie!

Uprzejmie informujemy, ?e karty rowerowe mo?na odebra? w sekretariacie szko?y. 

Zapraszamy:)

 
:.więcej

Stop dopalaczom! - gdzie szuka? pomocy?

:.więcej

Pó?kolonie 2015 - ju? od poniedzia?ku!

Rodzicu, wszystkie informacje znajdziesz na stronie UM Imielin: http://www.imielin.pl/pl/265/2074/wakacje-w-miescie ...
:.więcej

?wietne statystyki na naszej stronie i Facebooku

Nasza strona: ht ...
:.więcej

Letni przegl?d szkolnych filmów

W sezonie ogórkowym serdecznie zapraszamy na letni przegl?d filmów zwi?zanych z nasz? szko??:

Lip dub (teledysk promocyjny szko?y): :.więcej

Po?egnania, po?egnania...

Najpierw po?egnali si? z nami szóstoklasi?ci (widzia?e? ju? filmik z akademii?): :.więcej

Wakacje w Mie?cie 2015

:.więcej

Komunikat sanitarny przed wakacjami - zwalczanie i zapobieganie wszawicy

Prosimy o zapoznanie si? ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i m?odzie?y: :.więcej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym poradnictwa oraz organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.


Szkoła
Kontakt
Nauczyciele
Media społecznościowe
Facebook
Istotne linki
iUczniowie
Sześciolatki w szkole
copyright : Szkoła Podstawowa w Imielinie
design : AStudio